Klubo prezidentė

Jūratė Rimkuvienė
jurate@sauletekis.lt

Asociacija „Šiaulių robotikos klubas“

Kodas: 304424024

El. paštas: info@roboklubas.lt

Adresas: Lieporių g. 2, Šiauliai,
„Saulėtekio“ gimnazijos 321 kabinetas.

Klubo steigėjai

Ričardas Gečas gecasricardas@gmail.com

Aistis Gustas gustas1@msn.com
Renatas Montvilas renatas.montvilas@gmail.com

Nerijus Ramanauskas nerijusr7@gmail.com