Apie mus

 

Šiaulių robotikos klubas vienija robotikos entuziastus klubo įstatuose numatytai bendrai veiklai koordinuojant Klubo narių veiklą ir atstovaujant bei ginant Klubo narių interesus.

Klubas:

  • buria įvairaus amžiaus ir profesijų robotikos profesionalus bei mėgėjus robotikos veikloms, skatina tarpusavio bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja techninės kūrybos patirtimi;
  • teikia Klubo nariams metodinę, informacinę, konsultacinę pagalbą;
  • tobulina Klubo narių robotų konstravimo įgūdžius;
  • viešina aktualią informaciją Klubo nariams ir visuomenei apie organizuojamus robotikos renginius, padeda Klubo nariams dalyvauti juose;
  • organizuoja įvairaus mąsto robotikos varžybas (turnyrus, konkursus ir kt.);
  • dalyvauja robotikos varžybose ir kituose su robotika susijusiuose renginiuose;
  • populiarina robotiką žiniasklaidos ir medijų pagalba, rengiant viešus pasirodymus, dalyvaujant savo ir kitų organizuotuose renginiuose;
  • bendradarbiauja su kitais robotikos klubais, asociacijomis, tarptautinėmis organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis, besidominčiais robotika;
  • bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio įstaigomis, populiarinančiomis robotikos veiklą Šiaulių regione, Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų.


Akimirkos iš robotikos varžybų

Saulės robotų mūšis 2017
Mini sumo robotas
Robotex 2016
Pasiruošimas robotų varžyboms
Latvijos robotikos čempionatas
Mini sumo robotų varžybos

Klubo nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos ir neturintis jam priešiškų tikslų asmuo. Norintis tapti klubo nariu asmuo, pateikia Klubo prezidentui prašymą įstoti į klubą.

    Klubo nariu tampa asmuo, kurį rekomenduoja ne mažiau kaip vienas Klubo narys ir kurio narystei pritaria valdyba balsų dauguma.