Džiugu, kad projekto metu pavyko įgyvendinti visus išsikeltus veiklos tikslus ir uždavinius bei pasiekti numatytus rezultatus.

    Į projekto veiklas buvo įtraukta apie 900 dalyvių (varžybų organizatoriai, žiūrovai ir rėmėjai į šį skaičių nėra įskaičiuoti).

    Projekto metu didelė dalis šiauliečių buvo supažindinta su išmaniosiomis technologijomis, jų pritaikymu, robotikos ir inovacijų ateitimi. Susibūrė dar didesnis ratas įvairaus amžiaus ir profesijų robotikos profesionalų ir mėgėjų.  Socialinių partnerių dėka Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje įrengtas antras robotikos kabinetas, skirtas ne tik šios gimnazijos gimnazistams, bet ir miesto gyventojams – robotikos entuziastams.  Kabinetas pritaikytas robotikos veikloms, skatina robotikos profesionalų bei mėgėjų tarpusavio bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja techninės kūrybos patirtimi, skatina miestiečius – ypač vaikus ir jaunimą – domėtis perspektyvia inžinerija.

    Mokymus (seminarus) Šiaulių miesto robotikos mėgėjams ir profesionalams vedė Šiaulių robotikos klubo (toliau – Klubas) narys Nerijus Ramanauskas – Šiaulių universiteto inžinerijos katedros docentas, UAB „Salda“ inžinierius-programuotojas bei daugkartinis robotikos varžybų nugalėtojas.

    Sukauptą patirtį robotikos srityje švietimo įstaigų ugdytiniams pristatė Klubo nariai, daugkartiniai robotikos varžybų nugalėtojai: Ričardas Gečas – informacinių technologijų mokytojas metodininkas bei Renatas Montvilas – informacinių technologijų mokytojas, robotikos ir kibernetikos magistras. Su robotikos principais buvo supažindinti Šiaulių Zoknių, Ragainės progimnazijų 5-8 klasių mokiniai, „Rasos“ ir Gegužių progimnazijų 7-8 klasių mokiniai. Šiauliečiai su robotika galėjo susipažinti „Saulėtekio“ gimnazijoje organizuotuose robotikos Blic turnyruose, 2017 metų gegužės 27 dieną Šiaulių prekybos centre „Arena“ organizuotame robotikos konkurse „Šeimos diena su IT „Robotikos Blic turnyras Lemonos taurei laimėti“. Klubo nariai organizavo šiauliečių robotikos entuziastų išvykas į Respublikos bei tarptautinius robotikos turnyrus: Robotiada 2017 (Lietuva), Latvijos tarptautinį robotikos čempionatą 2017, didžiausias dalyvių skaičiumi Europoje robotikos varžybas „Robotex 2017“ (Estija).

    2017 metų balandžio 8 dieną Klubo ir socialinių partnerių Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos organizuotos respublikinės robotų varžybos „Saulės robotų mūšis 2017“ sulaukė net 66 „robotų kovotojų“ ir gausaus žiūrovų bei varžybų rėmėjų būrio.

    Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo viešinama aktuali informacija Klubo nariams ir visuomenei apie organizuojamus robotikos renginius projekto metu sukurtoje Klubo interneto svetainėje http://www.roboklubas.lt, Klubo facebook paskyroje, socialinių partnerių svetainėje www.sauletekis.lt bei jų facebook paskyroje, Šiaulių miesto savivaldybės svetainėje http://www.siauliai.lt/, www.eatplius.lt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ir kituose portaluose, Šiaulių naujienų, Šiaulių krašto dienraščiuose, leidžiamuose plakatuose ir kitose viešojo informavimo priemonėse.

    Visa projekto metu vykdyta veikla padėjo pasirengti 2018 metų respublikiniam robotikos turnyrui „Saulės robotų mūšis 2018“, skirtam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.