Klubas ir toliau organizuos panašaus pobūdžio renginius: mokymus, robotikos pristatymus, regionines, respublikines ir tarptautines robotikos varžybas. Ir toliau bus siekiama didesnio šiauliečių – robotikos entuziastų skaičiaus, Klubo narių ir kitų robotikos entuziastų techninės kūrybos kompetencija. Savo laimėjimais ir sukaupta patirtimi Klubo nariai ir toliau nuolat dalinsis su plačiąja visuomene bei taip sudomins kitus domėtis robotika. Ši klubo veikla tęstinė ir kasmet bus vykdoma ir toliau, tik ieškant ir pritaikant naujesnes, plačiajai visuomenei patrauklesnes formas. Įgyta patirtimi klubas dalijasi su švietimo įstaigomis, Lietuvos robotikos klubais ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.